تمام مطالب برچسب : بیمارگر Erysiphe heraclei
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک پودری هویج

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک پودری هویج

سفیدک پودری هویج , عامل بیماری سفیدک سطحی یا پودری هویج، قارچی به نام Erysiphe heraclei  است، این قارچ دامنه میزبانی بالایی داشته و در تمام مزارع زراعی و جالیزی دنیا یافت میشود مشخصات بیماری رسوبات سفید رنگی در قسمتهای بالای برگها ایجاد می شوند که به برگ هویج جلوه ای خاکستری تیره می دهند. با پیشرفت این بیماری قارچی ، قسمت های سفید برگها به رنگ قهوه ای و چین خورده شده و خشک و شکننده می شوند. کپک پودری به احتمال زیاد گیاهان مسنی که درحال زوال هستند، آلوده می کند. این قارچ در شرایط مرطوب با دمای ۱۶-۲۱ درجه سانتی گراد رشد می کند. خسارت سفیدک پودری منافذ برگ را مسدود کرده و با جلوگیری از نور، […]