تمام مطالب برچسب : بیمارگر Podosphaera xanthii
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک حقیقی / پودری کدوئیان

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک حقیقی / پودری کدوئیان

قارچ های زیادی از جمله Podosphaera xanthii  و Erysiphe cichoracearum  میتوانند عامل ایجاد بیماری سفیدک حقیقی / پودری در کدوئیان باشند میزبان بیماری روی محصولات زراعی: کدو تنبل ، کدو خورشتی ، خیار ، خربزه و هندوانه است مشخصات بیماری اولین نشانه‌های بیماری گیاهی سفیدک پودری خیار روی برگ‌های مسن بوته قابل مشاهده است. در ابتدا این بیماری باعث تشکیل لکه‌های سفید رنگ روی سطح بالایی برگ‌ها و ساقه می شود. با ادامه  بیماری، پوشش سفید رنگ دو طرف برگ و ساقه را می پوشاند. در بعضی مواقع در بین بافت‌های سفید رنگ، اندام‌های بسیار ریز تیره‌ای دیده می‌شود. برگ‌های آلوده زرد و کمی پیچیده می‌شوند و قبل از رشد کامل از بوته می‌ریزند. این بیماری تاثیر مستقیمی روی میوه […]