تمام مطالب برچسب : بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum
شناسایی و کنترل بیماری خاکزاد پوسیدگی نرم کلم

شناسایی و کنترل بیماری خاکزاد پوسیدگی نرم کلم

پوسیدگی نرم کلم یا کپک سفید که توسط Sclerotinia sclerotiorum  ایجاد میشود، این قارچ یک بیمارگر خاکزاد است و به کلم، کاهو، لوبیا و نخود حمله میکند و در آب و هوای معتدل با باران های طولانی دیده میشود مشخصات بیماری گیاهان به طور طبیعی تا چند روز پس از یک دوره بارانی در یک هوای خنک رشد می کنند. ابتدا برگهای بیرونی شروع به پژمرده شدن می کنند. در قسمت زیرین لکه های پژمرده ، یک کپک پنبه ای نرم ایجاد می شود. در این مرحله گیاهان بوی پوسیده خاصی می دهند. دوره ی هوای گرم با دمای بالاتر از ۲۴ درجه سانتی گراد به این بیماری کمک می کند تا پیشرفت سریع داشته باشد. خسارت قارچ ها به […]