تمام مطالب برچسب : بیماری برگ های سیکاس
دلایل مهم زرد شدن برگ های سیکاس

دلایل مهم زرد شدن برگ های سیکاس

دلایل مهم زرد شدن برگ های سیکاس اگر قصد نگهداری از گیاه سیکاس دارید ، باید بدانید گیاه شما ممکن است نر یا ماده باشد. چرا که مخروط‌های نر و ماده سیکاس در گیاهان جداگانه قرار دارند. اما تا زمانی که مخروطهای کوتاه، قهوه ای رنگ و خز دار ماده یا مخروطهای صاف و قائم نر از وسط گیاه رشد نکنند، نمی‌توانید جنسیت گیاه را تشخیص دهید. و در صورتی که نتوانید مشکل زرد شدن برگهای سیکاس را حل کنید، گیاهتان به چنین مرحله ‌ای از زندگی نمی‌رسد. دلایل زرد شدن برگهای گیاه سیکاس بررسی نور محیط نور محیط، زمستانهای سرد یا کمبود مواد مغذی خاک و به خصوص کمبود نیتروژن از جمله دلایل زرد شدن برگهای سیکاس هستند. در صورتی که گیاه […]