تمام مطالب برچسب : بیماری تریستزای مرکبات
شناسایی و مبارزه با بیماری ها و آفات مهم مرکبات در ایران

شناسایی و مبارزه با بیماری ها و آفات مهم مرکبات در ایران

بیماری های مهم مرکبات در ایران بیماری تریستزای مرکبات نشانه های بیماری و میزبانها ۱-  زردی در نهالهای بذری: هر گاه بعضی از جدایه های CTV به ارقام معینی از گونه های مرکبات مانند نارنج، گریپ فروت و لیمو آب مایه زنی شوند، سبزردی و کمرشدی شدید در آنها پدیدار می شودچند هفته پس از پیوند زدن نهالهای لیموآب با پیوندک مبتلا به تریستزا، قسمتهایی از رگبرگهای برگهای جوان روشنمی شوند (vein clearing). به دنبال روشن شدن رگبرگها ساقه آبله ای نیز ممکن است و بروز کند. ۲- زوال درختان مرکبات پیوند شده روی پایه نارنج: هر گاه پیوندکهای پرتقال، گریپ فروت یا تانجرین آلوده به بعضی از سویه های CTV به پایه های نارنج پیوند شوند، نهالهای ایجاد شده کم […]

بیماری تریستزای مرکبات و نحوه مبارزه با آن

بیماری تریستزای مرکبات و نحوه مبارزه با آن

تریستزای مرکبات از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری ویروسی مرکبات در جهان است. این بیماری تاکنون در کشورهای مختلف به ویژه آرژانتین، برزیل، اسرائیل، پرو، ایالات متحد؛ امریکا، اسپانیا و ونزوئلا موجب انهدام با بی حاصل شدن میلیونها درخت مركبانی شده است که روی پایه نارنج پیوند زده شده بودند. مرکبات کشورهای دیگری که در آنجا هنوز از پایه نارنج استفاده می کنند نیز در معرض تهدید این بیماری هستند. این موضوع به ویژه در کشورهایی که عامل مؤثر انتقال ویروس عامل بیماری یعنی شته قهوه ای مرکبات (Toxoptera citricida) در آن مناطق شیوع دارد صادق است. بیماری تریستزا در سال ۱۳۴۷ با ورود ۴۰٫۰۰۰ اصله نهال نارنگی انشو از ژاپن وارد ایران شد. نهالهای مذکور در باغی نزدیک ساری […]