تمام مطالب برچسب : بیماری خروج مایع از تنه درخت
بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ی هسته دار

بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ی هسته دار

شانکر سیتوسپورایی ، این بیماري که به آن شانکر دایمی نیز گفته می شود در کشور هاي آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلستان، آلمان و . . . شیوع دارد و به درختان گیلاس، زردآلو، هلو، شلیل، آلو، گوجه وبسیاري از درختان دیگر حمله می کند. در ایران اولین بار در سال ۱۳۲۵ اسفندیاری این بیماري را روي گیلاس در کرج گزارش کرد. بیماري شانکر سیتوسپورایی درختان میوه ي هسته دار بیشتر در باغهاي استان آذربایجان غربی و شرقی، تهران، خراسان، گرگان و مازندران مخصوصاً در مناطق سرد و کوهپایه های این استان ها شیوع دارد. خسارت بیماري روي گیلاس در آذربایجان شرقی بیشتر از دیگر درختان میوه ی هسته دار است. علائم بیماری علائم بیماري شانکر سیتوسپورایی  روي سرشاخه ها، سیخک […]