تمام مطالب برچسب : بیماری خشکیدگی خوشه
بیماری خشکیدگی خوشه خرما و مبارزه با آن

بیماری خشکیدگی خوشه خرما و مبارزه با آن

عارضه خشکیدگی خوشه خرما نخستین بار در سال ۱۳۶۸ از منطقه قلعه گنج شهرستان کهنوج روی درخت خرمای مضافتی گزارش شد. این بیماری در سالهای اخیر زیان هنگفتی به محصول خرمای مناطق مختلف به ویژه جیرفت، بم، کهنوج، بوشهر، هرمزگان و خوزستان وارد کرده است. نشانه های بیماری پژمردگی ناگهانی حبه های خرما در مرحله تبدیل خارک به رطب و به دنبال آن خشکیدن حبه ها، بروز لکه های قهوه ای روی محور اصلی خوشه در محل اتصال به درخت و سرانجام سوختگی خوشکها از نشانه های بارز این بیماری اند . در بعضی از موارد، نوارهایی به رنگ قهوه ای در سطح فوقانی دم خوشه ها نیز مشاهده می شود. نشانه های پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما روی خوشه […]