تمام مطالب برچسب : بیماری زنگار میوه
بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه و مبارزه با آن

بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه و مبارزه با آن

بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه ها در بیشتر مناطق سیب کاری جهان، مخصوصا در اروپا و آمریکا شیوع دارد. در ایران بیشتر روی میوه سیبهای زرد لبنانی دیده می شود و موجب می شود قیمت، بازارپسندی و مدت نگهداری میوه ها در انبار و سردخانه ها، کاهش یابد. نشانه های بیماری تشکیل لایه ای از بافت چوب پنبه ای، بیشتر به نقش شبکه ای، در سطح میوه سیب از بارزترین نشانه های این بیماری است. قسمتهای چوب پنبه ای درست به رنگ مازویی، مایل به قهوه ای است. لایه چوب پنبه ای بیشتر در گودی دمگاه و نواحی اطراف آن ظاهر می شود، ولی ممکن است بخشهای دیگر میوه سیب را هم به طور لکه ای […]