تمام مطالب برچسب : بیماری زنگ سفید
کنترل و شناسایی بیماری زنگ سفید اسفناج

کنترل و شناسایی بیماری زنگ سفید اسفناج

بیماری SPinach White rust یا زنگ سفید اسفناج  توسط قارچی به  نام Albugo occidentalis  ایجاد میشود و میزان آن تنها اسفناج است در مناطقی که اسفناج به طور مداوم کشت میشود دیده میشود مشخصات بیماری زنگ سفید اسفناج در آب و هوای سرد پاییزی، تاول های زرد تا سفید رنگ در قسمت زیرین برگ گیاهان اسفناج بوجود می آید. تاول های سفید اغلب حلقه هایی را تشکیل می دهند و به لکه های پودر سفیدی تبدیل می شوند. همچنین ممکن است تاول هایی در ساقه وجود داشته باشد. برگهای مسن که نزدیک زمین رشد می کنند بیشتر مورد خسارت قرار میگیرند. زنگ سفید به هوای خنک و مرطوب در حدود ۱۵ درجه سانتی گراد نیاز دارد تا به برگهای جدید […]