تمام مطالب برچسب : بیماری سرطان ریشه گلابی
بیماری سرطان طوقه و ریشه  و مبارزه با آن

بیماری سرطان طوقه و ریشه و مبارزه با آن

بیماری سرطان طوقه و ریشه ، این بیماری به گیاهان علفی و چوبی بیش از ۹۳ تیره گیاهان از جمله گونه های جنس Malus و  pyryus حمله میکند. بیماری سرطان طوقه و ریشه که گال طوقه و ریشه هم نامیده می شود در خزانه ها، نهالستان ها  باغهای میوه سراسر جهان شایع است. در بعضی از خزانه ها درختان سیب و گلابی کرج، قزوین و آذربایجان کم و بیش گزارش شده است. نشانه ها بیماری بارزترین نشانه این بیماری تشکیل گال روی یقه و گاهی تنه نهالها و درختان است. گالها براثر ازدیاد و بزرگ شدن بیش از حد سلولها به وجود می آیند واز نظر تشریحی، برجستگی ها تقریبا کروی هستند که از بافتهای نامنظم آوندی و پارانشیمی تشکیل […]