تمام مطالب برچسب : بیماری سفیدک داخلی مو
بیماری سفیدک کرکی تاک (انگور) و نحوه مبارزه با آن

بیماری سفیدک کرکی تاک (انگور) و نحوه مبارزه با آن

سفیدک کرکی انگور یا سفیدک دروغی انگور و یا سفیدک داخلی انگور (downy mildew) یکی از خطرناکترین بیماریهای انگور بوده و در بیشتر کشورهای دنیا بویژه در مناطق مرطوب شیوع دارد و در صورت مساعد بودن شرایط میتواند خسارت زیادی به محصول انگور وارد نماید شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در باغهایی که دارای خوشه های متراکم بوده و از تهویه مناسبی بر خوردار نباشند و در سالهایی که هوا خنک و مرطوب و بارندگی زیاد باشد، بیشتر به چشم میخورد. در صورتی که در مناطق مستعد، عملیات حفاظتی صورت نگیرد ممکن است ۷۵-۵۰ درصد محصول از بین برود. نشانه های بیماری در سطح فوقانی برگهای جوان، لکه های زرد کمرنگ، نیمه شفاف، روغنی و بدون حاشیه مشخص ظاهر میشـود  […]