تمام مطالب برچسب : بیماری سفیدک پودری میوه به
بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

در ایران سفیدک پودری «به» چندان شیوع ندارد و انتشار و خسارت آن به مراتب از سفیدک پودری سیب کمتر است. خبیری (۱۳۴۳) می نویسد: «نشانه های این بیماری روی شاخه های به همان منظره و علایم شاخه های سیب آلوده به سفیدک پودری سیب را دارند. میوه «به» به ندرت مورد حمله بیماری قرار می گیرد. میوه های مورد حمله بیماری، در نتیجه رشد میسلیوم ها بدشکل و پوست نواحی آلوده چوب پنبه ای می شوند و به رنگ خاکستری در می آیند.» میسلیوم سفیدک پودری روی برگ «به» معمولا حالت ورقه ای (پلاک) دارد. عامل بیماری قارچ عامل سفیدک پودری «به» در گرگان (Phyllactinia mali syn : Phyllactinia mespili و در آذربایجان، بروجرد، ملایر، مشهد و نیشابور Podosphaera clandestina  […]