تمام مطالب برچسب : بیماری سفیدک پودری
بیماری سفیدک پودری گلابی و نحوه مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری گلابی و نحوه مبارزه با آن

سفیدک پودری گلابی در ایران خسارت و شیوع کمتر از سفیدم پودری سیب دارد. در باغهای گلابی واقع در کوهپایه ها و مناطق با بهار خنک، گهگاهی این بیماری بروز می کند و خسارت آن بیشتر به میوه گلابی است. این بیماری در ایران هنوز مطالعه و بررسی نشده است (تا سال ۹۰) و گزارش علمی درباره آن وجود ندارد. عامل بیماری سفیدک گلابی و سیب بنظر یکسان بوده و آن قارچ Podosphaera leucotricha فرم غیر جنسی Oidium farino Stunt ذکر کرده اند. بنابراین خوانندگان می توانند برای اطلاع از نشانه ها، عامل بیماری و مشخصات آن، چرخه زندگی و اپیدمیولوژی، و چگونگی کنترل سفیدک پودری گلابی به شرح سفیدک پودری سیب مراجعه کنند. در اینجا سه نکته مهم را یادآور […]