تمام مطالب برچسب : بیماری شانکر باکتریایی کیوی
بیماری شانکر باکتریایی کیوی و نحوه مبارزه

بیماری شانکر باکتریایی کیوی و نحوه مبارزه

شانکر باکتریایی کیوی (Kiwi fruit bleeding canker) بیماری گیاهی شانکر خونی یا شانکر باکتریایی در بسیاری از مناطق تحت کشت این محصول وجود دارد. این بیماری برای اولین بار در سال ١٣٧٣ از استان های شمالی ایران گزارش گردید. این باکتری نه تنها بر روی کیوی بلکه روی بسیاری از گیاهان و با علائم مختلف ایجاد آلودگی می کند. نشانه های بیماری نشانه های این بیماری معمولا در اواخر زمستان تا اوایل بهار در درختچه های ۳ تا ۴ ساله کیوی روی برگ، گل، سرشاخه و تنه – مخصوصا در محل انشعاب شاخه از تنه – بروز می کنند، در برگ، لکه های آبگز به رنگ قهوه ای با هاله ای زرد ظاهر می شوند. این لکه ها گسترش یافته […]