تمام مطالب برچسب : بیماری لکه برگی در کلم
شناسایی و کنترل بیماری لکه آلترناریایی کلم

شناسایی و کنترل بیماری لکه آلترناریایی کلم

بیماری لکه آلترناریایی کلم که توسط عواملی چون Alternaria brassicicola, A. brassicae, و  A. Raphani ایجاد میگردد و دامنه ی میزبانی آن محدود به کلم بروکلی ، کلم بروکسل ، کلم ، گل کلم ، کلم چینی ، ، روتاباگا ، شلغم و تربچه است و در سراسرجهان باعث خسارت می شود مشخصات بیماری به دنبال بارش در تابستان های گرم ، با درجه حرارت بین ۱۸-۲۴ سانتی گراد، نقاط کوچک سیاه روی برگهای گیاه ایجاد می شود که در قسمت زیرین برگ روشن تر است. با پیشرفت بیماری ، لکه ها بزرگ می شوند و از الگویی شبیه به چشم گاو از حلقه‌های متحد المرکز با مرکز سیاه برخوردار هستند. بافت های برگی که بین لکه ها قرار میگیرند […]