تمام مطالب برچسب : بیماری لکه برگی
شناسایی و کنترل بیماری لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی

  لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی ، بیماری Early Blight یا لکه موجی در گوجه فرنگی توسط قارچ های Alternaria solani  و Alternaria tomatophila تشکیل میشود این بیمارگر در سراسر جهان شایع است و تنها به گوجه فرنگی و گیاهان مشابه این خانواده آسیب میزند   مشخصات بیماری بیماری گیاهی لکه موجی گوجه فرنگی در تمام مراحل رشد و همچنین به گیاهچه‌های داخل خزانه حمله می‌کند. در صورت وجود شرایط مناسب برای رشد عامل بیماری، تمام اندام‌های هوایی گیاه مورد حمله قرار می‌گیرند. نفوذ عامل بیماری به گیاهچه‌های داخل خزانه باعث سیاه شدن بافت‌های اطراف طوقه می‌شود. با گسترش این لکه‌ها به سمت بالای ساقه، گیاهچه‌های داخل خزانه از بین می روند. زخم‌های روی ساقه به صورت نامنظم، سیاه رنگ، مقعر و […]

معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot

معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot

معرفی بیماری لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot   ریشه ی بیماری لکه برگی آلترناریایی برگرفته از ریشه ( Alternus ) به معنی ( متغیر، تغییرات پی در پی ) که اشاره به زنجیره ای از اسپورهای متناوب آن دارد و این خصوصیت، ویژگی بارز این جنس می باشد. جنس Alternaria در سال ۱۸۱۶ توسط Nees و با گونه تیپ A. tenuis معرفی و توصیف گردید. گونه های آلترناریا و جنس های مشابه آنNimbya  ،  Ulocladium، Stemphylium و Embellisia بیشتر به صورت غیر جنسی دیده می شوند و فرم جنسی آن ها کمتر تشکیل می شود. به همین دلیل، تاکسونومی و شناسایی این قارچ ها بر پایه فرم غیر جنسی آنها پایه ریزی شده است. گونه های Alternaria و جنس های […]