تمام مطالب برچسب : بیماری لکه سیاه سیب در مازندران
بیماری لکه سیاه سیب شناسایی و مبارزه با آن

بیماری لکه سیاه سیب شناسایی و مبارزه با آن

لکه سیاه سیب از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری باغهای سیب است و در سرتاسر مناطق سیب خیز جهان شیوع دارد، در مناطقی که در ماهای بهار و اوایل تابستان هوا مرطوب  و خنک است خسارت بیماری شدید تر است. علائم بیماری لکه سیاه سیب علاوه بر خسارت مستقیم به میوه، موجب ریزش زودهنگام برگ های آلوده، کاهش محصول و تقلیل جوانه ها در سال بعد می شود. بیماری لکه سیاه سیب به برگ، دمبرگ، کاسبرگ، میوه، دم میوه و گاهی شاخه و فلس جوانه حمله می کند. بارزترین نشانه های بیماری روی برگ و میوه مشاهده می شوند. همزمان با بازشدن جوانه ها و ظهور برکهای جوان،رویه زیرین برگها در معرض آلودگی قرار می گیرد و اغلب اولین لکه […]