تمام مطالب برچسب : بیماری لکه سیاه
بیماری لکه سیاه گلابی و مبارزه با آن

بیماری لکه سیاه گلابی و مبارزه با آن

لکه سیاه گلابی که در بعضی از کشورها «نقطه سیاه گلابی» هم نامیده می شود، در کشورهای به ویژه اروپای متحد بسیار شایع است. آنها می گویند که هر جا گلابی کشت می شود، این بیماری هم شیوع دارد. در ایران خسارت آن زیاد نیست و مناطق انتشارش در شهرهای حوزه خزر آذربایجان غربی و شرقی، منطقه کرج و ساوجبلاغ، باغهای واقع در کوهپایه های استان تهران و خراسان است. خسارت آن در سالهایی که در بهار بارندگی زیاد باشد قابل توجه است. لکه سیاه گلابی در قوچان خسارت زیادی به این محصول وارد می سازد VENTURIA PIRINA PEAR SCAB  نشانه ها بیماری نشانه های لکه سیاه گلابی می تواند روی برگ، میوه و سرشاخه ها به وجود آیند. لكه […]

بیماری لکه سیاه سیب شناسایی و مبارزه با آن

بیماری لکه سیاه سیب شناسایی و مبارزه با آن

لکه سیاه سیب از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری باغهای سیب است و در سرتاسر مناطق سیب خیز جهان شیوع دارد، در مناطقی که در ماهای بهار و اوایل تابستان هوا مرطوب  و خنک است خسارت بیماری شدید تر است. علائم بیماری لکه سیاه سیب علاوه بر خسارت مستقیم به میوه، موجب ریزش زودهنگام برگ های آلوده، کاهش محصول و تقلیل جوانه ها در سال بعد می شود. بیماری لکه سیاه سیب به برگ، دمبرگ، کاسبرگ، میوه، دم میوه و گاهی شاخه و فلس جوانه حمله می کند. بارزترین نشانه های بیماری روی برگ و میوه مشاهده می شوند. همزمان با بازشدن جوانه ها و ظهور برکهای جوان،رویه زیرین برگها در معرض آلودگی قرار می گیرد و اغلب اولین لکه […]