تمام مطالب برچسب : بیماری های درختان به
بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

در ایران سفیدک پودری «به» چندان شیوع ندارد و انتشار و خسارت آن به مراتب از سفیدک پودری سیب کمتر است. خبیری (۱۳۴۳) می نویسد: «نشانه های این بیماری روی شاخه های به همان منظره و علایم شاخه های سیب آلوده به سفیدک پودری سیب را دارند. میوه «به» به ندرت مورد حمله بیماری قرار می گیرد. میوه های مورد حمله بیماری، در نتیجه رشد میسلیوم ها بدشکل و پوست نواحی آلوده چوب پنبه ای می شوند و به رنگ خاکستری در می آیند.» میسلیوم سفیدک پودری روی برگ «به» معمولا حالت ورقه ای (پلاک) دارد. عامل بیماری قارچ عامل سفیدک پودری «به» در گرگان (Phyllactinia mali syn : Phyllactinia mespili و در آذربایجان، بروجرد، ملایر، مشهد و نیشابور Podosphaera clandestina  […]

بیماری لکه فابریایی میوه به و مبارزه با آن

بیماری لکه فابریایی میوه به و مبارزه با آن

لکه فابریایی که به آن لکه برگی «به» نیز گفته می شود، در بیشتر کشورها شیوع دارد. این بیماری علاوه بر «به» به درختان گلابی هم حمله می کند و میزبانهای اصلی آن گلابی و به هستند، ولی به تعداد زیادی از گونه های دیگر وردسانان از جمله از گیل هم حمله می کند. لکه فابریایی برگ در نواحی با آب و هوای گرم و مرطوب و بارندگی فراوان بیشتر شایع است و شدت بیماری در خزانه ها زیاد است. این بیماری در ایران، از مازندران روی به گزارش شده، ولی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته، در باغهای گلابی ایران چندان شایع نیست. نشانه های بیماری نشانه های بیماری بیشتر روی برگ بروز می کنند، ولی روی میوه و […]