تمام مطالب برچسب : بیماری های درخت نخل / پالم
علت قهوه ای رنگ شدن برگ های درخت نخل

علت قهوه ای رنگ شدن برگ های درخت نخل

علت قهوه ای رنگ شدن برگ های درخت نخل همانطور که می دانید نخل یک درخت استوایی و مناطق گرم و مرطوب است که قابلیت کاشته شدن در محل کار و اپارتمان را نیز دارست و می تواند به عنوان یک گیاه زینتی هم مورد استفاده قرار بگیرد ، وجود این درخت در منطقه ی زندگی حال و هوای مناطق استوایی را به شخص می دهد ، این درخت دیر رشد و بعدا جا گیر خواهد شد و اندازه ی بزرگی پیدا خواهد کرد و اگر قصد نگهداری این درخت را در منزل دارید باید توجه کنید که نیازهای درخت از جمله آب ، کود ، خاک و .. به صورت تمام و کمال رفع و برطرف شود درخت نخل […]