تمام مطالب برچسب : بیماری های ذرت
بررسی دلایل زرد شدن برگ های ذرت در مزرعه

بررسی دلایل زرد شدن برگ های ذرت در مزرعه

بررسی دلایل زرد شدن برگ های ذرت در مزرعه علت زرد شدن برگ های ذرت ؟  موفقیت در کاشت و پرورش ذرت در مناطق مختلف و سالهای مختلف متفاوت بوده است. ذرت در نواحی که آفتاب خوبی دریافت نمیکند ممکن است خوب رشد نکند. جالب است بدانید ذرت را میتوان در گلدان نیز پرورش داد. ذرت به مواد مغذی زیادی نیاز دارد. به همین علت در صورتی که آن را در گلدان پرورش میدهید اگر تغذیه خوبی نداشته باشد خیلی زود برگهایش زرد میشوند. زرد شدن برگهای ذرت در بیشتر موارد نشانگر کمبود مواد مغذی به ویژه نیتروژن در گیاه است. ذرت یک علف محسوب میشود و علفها از نیتروژن خاک استفاده میکنند تا خوب رشد کنند. گیاه نیتروژن را […]