تمام مطالب برچسب : بیماری های غیرعفونی گلابی
سیاه شدگی و ریزش میوه های جوان گلابی

سیاه شدگی و ریزش میوه های جوان گلابی

از سالها پیش نوعی بیماری غیر عفونی در باغهای گلابی مناطق درختان میوه خیز کشور از جمله منطقه کرج و شهریار در استان تهران، خمینی شهر و تیرانچی در استان اصفهان و مشهد در استان خراسان رضوی شایع است. نشانه های بیماری فقط  روی میوه های جوان گلابی (بیشتر رقم شاه میوه) بروز می کنند. یک تا دو هفته بعد از ریزش گلبرگهای درخت ابتدا دم میوه های جوان گلابی به رنگ تیره در می آید. تیره شدن دم گلابیهای جوان از محل اتصال به سیخک شروع شده، به سمت میوه پیشروی می کند و گاهی تا بخشی از خود میوه هم پیش می رود. به تدریج دم میوه کاملا سیاه می شود و سپس میوه ها سیاه و پژمرده […]