تمام مطالب برچسب : بیماری های مهم بامیه در ایران
شناسایی و کنترل بیماری سوختگی شکوفه (پوسیدگی ریش ریشی) بامیه

شناسایی و کنترل بیماری سوختگی شکوفه (پوسیدگی ریش ریشی) بامیه

بیماری سوختگی شکوفه بامیه (Okra Blossom Blight) یا Whisker rot (پوسیدگی ریش ریشی) که توسط قارچ Choanephora cucurbitarium ایجاد میشود این بیمارگر در شرایط آب و هوایی گرمی که در اواخر تابستان باران دارند، فعال است مشخصات بیماری به این بیماری ( سوختگی شکوفه بامیه ) غیرمعمول نیز پوسیدگی ریش ریشی نیز گفته می شود ، زیرا شکوفه های آلوده با یک توده پنبه سفید پوشیده می شوند که باعث ایجاد ریش ریش های سیاه می شود که ساختار های قارچی هستند. هنگامی که شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب باشد و دمای آن از ۲۴ درجه سانتیگراد بالاتر باشد فعال می شود. کنترل بیماری بامیه ها را با فاصله بیشتری کشت دهید ، به طوری که برگ بوته های […]