تمام مطالب برچسب : بیماری های میوه انجیر
شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

موزاییک انجیر در ورامین به شدت شایع است. این بیماری از یزد، گرگان، مازندران و گیلان هم گزارش شده است. موزائیک انجیر در بیشتر کشورهای سواحل دریای مدیترانه و آمریکا نیز شیوع دارد و دارای اهمیت اقتصادی است (منوچهری، ۱۳۴۷). نشانه های بیماری نشانه های موزاییک انجیر در برگ و میوه ظاهر می شوند. در برگ، لکه های موزائیکی به رنگ سبز کم رنگ تا زرد و کاملا متمایز با رنگ سبز طبیعی برگهای انجیر پدیدار می شوند. حواشی لکه های زرد، به تدریج کم رنگ تر شده، در رنگ سبز تیره بافت سالم برگ تداخل پیدا می کنند. لکه های موزائیکی ممکن است به طور منظم و متفرق سطح برگ را بپوشانند یا به شکل لکه های نامنظم به […]

شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شانكر فوموپسیسی انجير که به آن شانکر انجیر هم گفته می شود در انجیرستانهای دیم کشور به خصوص در شهرهای استهبان، جهرم، کازرون و فیروز آباد استان فارس (فقيه، ۱۳۸۰) و منطقة راویز رفسنجان به شدت شیوع دارد و باعث خشک شدن بسیاری از شاخه ها و گاهی تمامی درخت انجیر می گردد. این بیماری در بسیاری از کشورهای انجیر خیز اروپا و نیز کالیفرنیای آمریکا نیز شیوع دارد. خسارت شانکر فوموپسیسی انجیر در باغهای فاریاب کمتر است. نشانه های بیماری بیماری به تنه درخت انجیر و شاخه های چندساله و قطور حمله می کند. در آغاز وقوع عفونت، نشانه ها خیلی واضح نیستند، زیرا شروع آلودگی فقط با اندکی تغییر رنگ پوست همراه است. بعد از گذشت چند سال […]

شناسایی بیماری ترشیدگی میوه انجیر و مبارزه با آن

شناسایی بیماری ترشیدگی میوه انجیر و مبارزه با آن

ترشیدگی میوه انجير در ایران نعیم و اخیانی (۱۳۶۲) نخستین بار شیوع این بیماری را در باغهای انجیر کاشان گزارش کردند. ترشیدگی میوه انجیر که «تخمیر گوشت میوه انجیر» هم نامیده می شود، در بیشتر مناطق انجیر کاری ایران از جمله یزد و استهبان و دیگر کشورهای میوه خیز جهان شیوع دارد و در انواع انجیر دیده میشود. نشانه های بیماری نشانه های این بیماری هنگام رسیدن میوه و باز شدن منفذ آن ظاهر می شوند. در این هنگام ابتدا گوشت (پالپ) داخل میوه به رنگ صورتی در می آید، پس از آن لهیده می شود و سپس ممکن است شیرابه غليظی به رنگ صورتی یا زرد از منفذ میوه به خارج جریان پیدا می کند. در این مرحله حبابهای […]