تمام مطالب برچسب : بیماری های میوه
بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه و مبارزه با آن

بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه و مبارزه با آن

بیماری زنگار یا چوب پنبه ای شدن سطح میوه ها در بیشتر مناطق سیب کاری جهان، مخصوصا در اروپا و آمریکا شیوع دارد. در ایران بیشتر روی میوه سیبهای زرد لبنانی دیده می شود و موجب می شود قیمت، بازارپسندی و مدت نگهداری میوه ها در انبار و سردخانه ها، کاهش یابد. نشانه های بیماری تشکیل لایه ای از بافت چوب پنبه ای، بیشتر به نقش شبکه ای، در سطح میوه سیب از بارزترین نشانه های این بیماری است. قسمتهای چوب پنبه ای درست به رنگ مازویی، مایل به قهوه ای است. لایه چوب پنبه ای بیشتر در گودی دمگاه و نواحی اطراف آن ظاهر می شود، ولی ممکن است بخشهای دیگر میوه سیب را هم به طور لکه ای […]

بیماری پوسیدگی ریزوپوسی سیب و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی ریزوپوسی سیب و مبارزه با آن

پوسیدگی ریزوپوسی سیب ، این بیماری در بیشتر مناطق سیب خیز جهان شایع است. پوسیدگی ریزوپوسی معمولا به میوه های مصدوم، یخ زده یا زیاد رسیده که در خارج از سردخانه نگهداری می شوند حمله می کند. نشانه های بیماری اولین نشانه های بیماری به شکل لکه های قهوه ای رنگ نرم نمایان می شوند. این لکه ها در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به سرعت توسعه یافته، نرم، آبدار و تیره رنگ می شوند. چنانچه پوست میوه در محل این لکه ها پاره شود، شیرابه به خارج جریان پیدا می کند که بوی ترشی می دهد. روی لکه های پوسیده و لهیده، پوشش متراکم میسلیوم های قارچ به شکل کیک سفید به وجود آمده، اسپورانژهای قارچ روی آنها تشکیل […]