تمام مطالب برچسب : بیماری های ویروسی کرفس
شناسایی و کنترل بیماری های ویروسی کرفس

شناسایی و کنترل بیماری های ویروسی کرفس

بیماری های ویروسی کرفس ، غالبا در اب و هوای گرم، ویروس موزاییک خیار (CMV) و موزاییک کرفس (CeMV) میتواند خسارت زیادی به گیاه کرفس و جعفری حمله کند و شته ها با تغذیه از گیاهان میتواند باعث انتقال بیماری شود مشخصات بیماری های ویروسی کرفس برگها دارای لکه های غیرمعمول از رنگ زرد و سبز و با ضخیم شدن و لکه دار شدن برگها هستند. ساقه ها ممکن است پیچ خورده و ساقه ها ممکن است لکه های نرم زرد روشن را نشان دهند. برگهای جدید ممکن است نازک ، سبز تیره و کمی فنجانی شکل باشد. خسارت مانند سایر ویروس ها ، ویروس های کرفس با سیگنال های ژنتیکی در گیاه تداخل می کنند. برگهای آسیب دیده توسط […]