تمام مطالب برچسب : بیماری های گوجه فرنگی
راهنمای کامل کاشت و پرورش گوجه فرنگی

راهنمای کامل کاشت و پرورش گوجه فرنگی

راهنمای محصول گوجه فرنگی: الگوهای رشد ارقام گوجه فرنگی ممکن است با توجه به الگوهای رشد آنها در سه گروه طبقه بندی شوند که با چیدمان و فراوانی برگها و گل آذین روی ساقه شناخته می شوند. رشد نامشخص (Indeterminate) - ساقه های اصلی و جانبی رشد خود را در یک الگوی مداوم ادامه می دهند. تعداد برگهای بین گل آذین کم و بیش ثابت است و از یک مجموعه خاص گلدهی شروع می شود. ارقام رشد نامشخص معمولاً به عنوان گلخانه ای استفاده می شوند رشد مشخص (Determinate) - ساقه اصلی و جانبی رشد را بعد از تعداد خاصی از گل آذین که با رقم خاص فرق می‌کند، متوقف می‌کند رشد نیمه مشخص (Semi-determinate) - شاخه ها رشد را [...]
کنترل و شناسایی بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)

کنترل و شناسایی بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) متعلق به جنس Tospovirus از خانواده Bunyaviridae است. TSWVسبب بیماری در محصولات مهم در ۳۵ خانواده گیاهی می شود این دامنه وسیع میزبانی شامل گیاهان زراعی ، علف های هرز و گیاهان زینتی است که در بین ویروس های آلوده کننده گیاهی قابل توجه است . این ویروس در طبیعت بوسیله چند گونه تریپس منتقل می شود . مشخصات بیماری ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی ، به جای برگ یا ساقه ابتدا در داخل گوجه فرنگی خود را نمایان می‌سازد. این بیماری در کوجه فرنگی ها با حلقه‌های زرد یا قهوه‌ای که به تدریج به پوسیدگی سیاه تبدیل می‌شود، مشخص می‌گردد. پوسیدگی بیشتر در ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد که گوجه فرنگی به گیاه […]

شناسایی و مبارزه با مهمترین بیماری های گوجه فرنگی

شناسایی و مبارزه با مهمترین بیماری های گوجه فرنگی

گوجه ‌فرنگی (Solanum lycopersicum) می‌تواند تقریبا در هر نوع خاکی که نسبتا خوب زهکشی شده، رشد کند. یک منبع خوبمواد آلی می‌تواند بازده را افزایش داده و مشکلات تولید را کاهش دهد. گوجه فرنگی و دیگر سبزیجات مشابه مانند سیب زمینی، فلفل و بادمجان نباید در یک زمین بیش از یک بار در سه سال کاشت. در حالت ایده آل، کاشت محصول قبل از گوجه فرنگی باید اعضای خانواده علفی باشند. ذرت، یک محصول چرخشی عالی با گوجه فرنگی است مقادیر زیادی مواد آلی را در خاک تامین می کند و رشد ارگانیسم های بیماریزا را که به گوجه فرنگی ها حمله می کند، ترویج نمی کند. دانه و گیاه تایید شده توصیه می شود و هرگاه که امکان پذیر باشد باید استفاده شود. پژمردگی باکتریایی – Bacterial Wilt پژمردگی باکتریایی یا سوختگی باکتریایی جنوبی گوجه فرنگی […]