تمام مطالب برچسب : بیماری های گیاهان زینتی
بیماری قارچی  پوسیدگی ساقه گیاهان زینتی آپارتمانی

بیماری قارچی پوسیدگی ساقه گیاهان زینتی آپارتمانی

بیماری قارچی پوسیدگی ساقه گیاهان زینتی آپارتمانی عامل بيماری  پوسیدگی ساقه قارچ فیتوفترا پارازیتیکا  است .قاعده برگ های مركزی ممكن است كاملاً پوسيده و به سهولت از قسمت های ديگر جدا شود.گياهان آلوده معمولاً چروكيده  می شوند  و حالت بی حال به خود می گیرند   گياهان بيمار دارای يك رنگ ميخكی در نوك برگ‌های مركزی بوده، كه احتمالاً مربوط به كمی آب می باشد. لكه‌های سياه در قاعده برگ های خارجی ظاهر می ‌شود. قاعده برگ های مركزی هم‌ چنين ممكن است كاملاً پوسيده و به سهولت از قسمت های ديگر جدا شود. ريشه همچون ساقه و برگ می ‌پوسد و گياهان آلوده معمولاً چروكيده می شوند. لكه‌های ايجاد شده در كاكتوس نزديك سطح خاك آب سوخته و سخت […]