تمام مطالب برچسب : بیماری های گیاه گورخری
راهنمای پرورش و نگهداری از گل آفلاندرا یا گیاه گورخری

راهنمای پرورش و نگهداری از گل آفلاندرا یا گیاه گورخری

  آفلاندرا یا گیاه گورخری با نام انگلیسی Zebra plant  و با نام علمی Aphelandra squarrosa که زیباترین گیاه گلدار آپارتمانی و موطن اصلی آن برزیل است  و خانواده آن آکانتاسه با برگهای سبز و خطوط سفید در امتداد رگبرگها که حالت رنگ گورخر به خود گرفته است. پس از اتمام دوره ی گلدهی به یک دوره ی شش هفته ای استراحت در فصل زمستان نیاز دارد گلهای زرد رنگ آن در اطراف سنبله مجتمع شده اند. ظهر گل ازپاییز و تا اوایل زمستان ادامه دارد در بهار مقاری از سرشاخه های آن را باید کوتاه کرد. نیاز های اساسی و اولیه نگهداری از گل گورخری یا آفلاندرا نور : به نور کامل نیازمند است و در صورتی که اشعه […]