تمام مطالب برچسب : بیماری ویروس معمولی
بیماری ویروس معمولی لوبیا (BCMB) و کنترل آن

بیماری ویروس معمولی لوبیا (BCMB) و کنترل آن

ویروس معمولی لوبیا ، بیماری است ویروسی که توسط شته ها منتقل میگردد. این بیماری علاوه بر لوبیا بروی علف های هرز زیادی به عنوان میزبان خود، حضور دارد و در همه جای دنیا و به خصوص مزارع لوبیا یافت میشود مشحصات بیماری برگهای جدید لوبیا ممکن است کوچک و سفت باشند و برگهای پیرتر با لبه های پیچ خورده می شوند. رنگ روی برگهای آسیب دیده با لکه های سبز روشن و تیره لکه دار جلوه میکند. شکوفه ها پیچ خورده و از بین می شوند. اگر گیاهان غلاف تولید کنند ، غالباً آنها لکه های سایه دار سبز-زرد به خود میگیرد.   خسارت ویروس موزاییک معمولی لوبیا  ، مانند سایر ویروس ها ، ویروس موزائیک معمولی لوبیا با […]