تمام مطالب برچسب : بیماری پوسیدگی ریشه سیب
بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه به پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، بیماری قارچی ریشه بلوط، پوسیدگی ریشه بر اثر قارچ کلاهدار و پوسیدگی بند کفشی هم گفته می شود. این بیماری به طور وسیع در جهان شیوع دارد و به تعداد زیادی از گیاهان میوه حمله می کند. در ایران بروی سیب، زالزاک، گلابی گزارش شده است نشانه های بیماری نشانه های غیراختصاصی این بیماری در اندام های هوایی درختان، شبیه علائم دیگر بیماری های ریشه است. ضعف عمومی، زرد و کوچک شدن برگها، کم رشدی سرشاخه های انتهایی. اگر بیماری پیشرفته باشد. ممکن است بعضی از شاخه های درختان مسن و تمام درختان جوان را خشک کند.شیوع بیماری در باغ موضعی است. ریشه درختان بیمار قهوه ای شده، پوست آن به آسانی […]

بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه و نحوه مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه و نحوه مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه ، به پوسیدگی رزلینیایی ریشه، پوسیدگی دماتوفورایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه هم گفته می شود. باغداران اصفهانی به آن خوره می گویند علاوه بر درختان سیب، تقریبا بروی ۱۷۰ گونه گیاهان متعلق به ۶۳جنس دیگر آسیب وارد می کند. زیان این بیماری در نهالستانها زیاد است. هم چنین در زمین های قدیمی که زه آب دارند و زمین هایی جنگلی که درختان آن را تراشیده اند و جایگزین کرده اند شایع است. نشانه های بیماری در قسمت های هوایی گیاه نمایان شده، این علائم مثل رنگ پریدگی برگساره ها، عدم رشد و تشکیل شاخساره ها حدید روی درخت، کاهش رشد درخت، کوچکی و چروکیدگی میوه، کوچک شدن برگ ها که ممکن […]