تمام مطالب برچسب : بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته و مبارزه با آن

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته و مبارزه با آن

پژمردگی ورتیسیلیومی در نواحی معتدل جهان به طور وسیع شیوع دارد و به درختان میوه خشکباری مثل بادام، گردو و پکان خسارت وارد میکند، این بیماری در درختان بادام “مغز سیاه” نامیده می شود و موجب زیان زیاد به درختان جوان بادام می شود. این بیماری بروی فندق گزاش نشده است. نشانه های بیماری نشانه مزمن پژمردگی ورتیسلیومی درختان پسته، زوال تدریجی است. این نشانگان عبارتند .. رنگ پریدگی برگها، کاهش رشد و نمو سرشاخه ها، کاهش تعداد برگها روی سرشاخه ها گونه ای که در مراحل آخر به نظر می رسد برگها در انتهای سرشاخه ها مجتمع شده باشند سرانجام کاهش حجم تاج پوشش درخت. نشانه های حاد و شدید بیماری روی یک یا چند شاخه در یک طرف […]

شناسایی بیماری های مهم سیب زمینی و روش های مبارزه با آن ها

شناسایی بیماری های مهم سیب زمینی و روش های مبارزه با آن ها

۱- پوسیدگی ریشه سیب زمینی در سیب زمینی عامل بیماری قارچ Rhizoctonia solani می باشد. به این بیماری شوره سیاه یا scurf Black یا شانکر ساقه زیر زمینی نیز گویند. این بیماری عالوه بر سیب زمینی بسیاری از گیاهان زراعی دیگر از جمله حبوبات، گیاهان روغنی، پنبه و کلم را نیز آلوده می کند. این بیماری در اغلب مناطق کشت به خصوص مناطق سردسیری و کشت استمرار ایران از جمله اردبیل، همدان، اصفهان، تهران، کرمان(جیرفت، کهنوج) و خوزستان اهمیت زیادی دارد. بیماری شوره سیاه یا scurf Black یا شانکر ساقه زیر زمینی علائم بیماری روی غده سیب زمینی تشکیل اسکلروت های سیاه رنگی است که سطحی بوده و با آب شسته نمی شوند(با ناخن به راحتی کنده می شوند) و […]