تمام مطالب برچسب : بیماری گلابی
شناخت کامل بیماری لکه سیاه گلابی و روش مقابله با آن

شناخت کامل بیماری لکه سیاه گلابی و روش مقابله با آن

شناخت کامل بیماری لکه سیاه گلابی و روش مقابله با آن شباهت بین لکه ی  سیاه سیب و گلابی همیشه کشاورزان را به اشتباه می اندازد ولی باید این را  بدانیم که مبدا این بیماری در سیب و گلابی متفاوت است و فقط از نظر ظاهری شبیه به هم هستند ، لکه سیاه گلابی روی میوه اغلب یک بیماری جدی است و منجر به تغییر شکل گلابی و ترک خوردن میوه‌ها می‌شود. لکه سیاه گلابی در روی گلها معمولا محدود به حدود خاصی است. به عنوان مثال در لکه سیاه سیب روی شکوفه‌ها ، دمگل و نهنج حمله می‌کند اما در لکه سیاه گلابی علائم روی گلبرگ نیز دیده شده است. لکه سیاه گلابی روی برگ تشکیل لکه‌های مخملی به رنگ […]