تمام مطالب برچسب : بیماری Armilaria mellea
بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه به پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، بیماری قارچی ریشه بلوط، پوسیدگی ریشه بر اثر قارچ کلاهدار و پوسیدگی بند کفشی هم گفته می شود. این بیماری به طور وسیع در جهان شیوع دارد و به تعداد زیادی از گیاهان میوه حمله می کند. در ایران بروی سیب، زالزاک، گلابی گزارش شده است نشانه های بیماری نشانه های غیراختصاصی این بیماری در اندام های هوایی درختان، شبیه علائم دیگر بیماری های ریشه است. ضعف عمومی، زرد و کوچک شدن برگها، کم رشدی سرشاخه های انتهایی. اگر بیماری پیشرفته باشد. ممکن است بعضی از شاخه های درختان مسن و تمام درختان جوان را خشک کند.شیوع بیماری در باغ موضعی است. ریشه درختان بیمار قهوه ای شده، پوست آن به آسانی […]