تمام مطالب برچسب : بیماری downy mildew
شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی کدوئیان

شناسایی و کنترل بیماری سفیدک داخلی کدوئیان

سفیدک دروغی یا داخلی (Downy mildew) که توسط یک شبه قارچ  Pseudoperonospora cubensis  در کدوئیان ایجاد میشود ( سفیدک داخلی کدوئیان )  این بیماری در شرایط اب و هوای خنک بیشتر دیده میشود و به کدو، خیار و هندوانه آسیب میزند مشخصات بیماری به طور معمول نشانه‌های بیماری  سفیدک داخلی کدوئیان روی بوته ها، در زمان رشد میوه پدید می آید. علائم اولیه بیماری گیاهی سفیدک داخلی کدو روی سطح بالایی برگ شامل نقاط ریز، پراکنده و زرد رنگ است. با ادامه بیماری لکه ها کمی بزرگتر شده، به رنگ زرد و قهوه‌ای درآمده و حاشیه ای نامنظم در اطراف شان شکل می گیرد. نشانه های بیماری روی سطح پایینی برگ به صورت پوشش خاکستری یا ارغوانی رنگ از بافت […]