تمام مطالب برچسب : بیماری early blight
شناسایی و کنترل بیماری لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی

شناسایی و کنترل بیماری لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی

  لکه موجی آلترناریایی گوجه فرنگی ، بیماری Early Blight یا لکه موجی در گوجه فرنگی توسط قارچ های Alternaria solani  و Alternaria tomatophila تشکیل میشود این بیمارگر در سراسر جهان شایع است و تنها به گوجه فرنگی و گیاهان مشابه این خانواده آسیب میزند   مشخصات بیماری بیماری گیاهی لکه موجی گوجه فرنگی در تمام مراحل رشد و همچنین به گیاهچه‌های داخل خزانه حمله می‌کند. در صورت وجود شرایط مناسب برای رشد عامل بیماری، تمام اندام‌های هوایی گیاه مورد حمله قرار می‌گیرند. نفوذ عامل بیماری به گیاهچه‌های داخل خزانه باعث سیاه شدن بافت‌های اطراف طوقه می‌شود. با گسترش این لکه‌ها به سمت بالای ساقه، گیاهچه‌های داخل خزانه از بین می روند. زخم‌های روی ساقه به صورت نامنظم، سیاه رنگ، مقعر و […]