تمام مطالب برچسب : تاثیر هیبریداسیون در گیاهان
استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان

استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان

استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان هیبریداسیون  به این معنی است  :  آميزش بين دو رقم از يک گياه يا حتی دو جنس  از يک خانواده به طوري که فرزند حاصل  با والدين خود متفاوت باشد و  در برخی اوقات بذرها از والدين خود  صفات برتری را  نشان  می دهند.   بیشترین کاربرد هیبریداسیون  برای گیاهان دگرگُشن است. این روش در اکثر تولیدات بالا و پر محصول به کار رفته است و با بذر های دورگه هیبریدی در نسل اول اف ۱  شناخته می شوند. بذر های  هیبریدی اغلب از ارتباط دو نوع گیاه خالص پدید می آید و سبب تولید ویژگی های اصلاح شده ی مد نظر می شوند. اما نکته ی بسیار مهم در خصوص بذر ها این […]