تمام مطالب برچسب : تشخیص سفیدبالک
۵ روش ارگانیک کنترل سفیدبالک های گلخانه

۵ روش ارگانیک کنترل سفیدبالک های گلخانه

زمانی که فصل کشت گوجه و کلم فرا می رسد، خطر افت زدگی توسط سفیدبالک ها قوت میگیرد. در ابتدای نوشته قصد داریم روش شناسایی سفیدبالک ها را به صورت مختصر توضیح دهیم. برای کسانی که با سفیدبالک ها آشنا نیستند (به جز شما !) توضیح سریعی از آنچه شما دنبال آن هستید را در این نوشته به ارمغان می آوریم. سفیدبالک ها شبیه به شته ها است اما اندازه کوچکتری دارد در حدود ۱ تا ۲ میلی متر طول دارد بدن آن ها حالت سه ضلعی دارد و بهترین عادت آن ها که مناسب برای شناسایی است زمانی است که در آشفتگی و لمس شدن توسط دست باشند که به سرعت فرار میکنند. این ویژگی ها از ویژگی های […]