تمام مطالب برچسب : تنظیم کننده رشد گیاه ژيبرليك اسيد (برلكس )
تنظیم کننده رشد گیاه  ژيبرليك اسيد (برلكس )

تنظیم کننده رشد گیاه ژيبرليك اسيد (برلكس )

ژيبرليك اسيد نام انگلیسی : gibberelic acid تنظيم كننده و عامل رشد گياه براي افزايش رشد خوشه و اندازه دانه و كاهش پوسيدگي خوشه انگور فرمولاسيون: ۱٫ برلكس Berelex 5/13 L ۲٫ برلكس Berelex gr 10 Tb ۳٫ برلكس Berelex %100 EC تاریخ ثبت: ۲/۷/۵۲ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنترل كننده رشد گياه موارد مصرف در ايران: تنظيم كننده و عامل رشد گياه براي افزايش رشد خوشه و اندازه دانه و كاهش پوسيدگي خوشه انگور ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۱۵۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۱۵۵ میلی‌گرم بر لیتر،