تمام مطالب برچسب : تنک
تنک کردن درخت میوه عامل بزرگ شدن و با کیفیت تر شدن میوه

تنک کردن درخت میوه عامل بزرگ شدن و با کیفیت تر شدن میوه

تنک کردن درخت میوه عامل بزرگ شدن و با کیفیت تر شدن میوه حذف گل ها و میوه های اضافی درختان تنک کردن نامیده می شود .گر شما تنک نکنید،درختان با مصرف انرژی بیشتر برای رساندن میوه هایشان نمی توانند برای سال بعد گل تولید کنند. درختان جوان به ندرت میوه های زیادی تشکیل می دهند که نیاز به تنک داشته باشند .اما زمانیکه درختان سیب ،گلابی ،هلو و آلو وارد  باردهی بهینه شوند ،تنک کردن موجب تولید میوه های بزرگ تر،خوش رنگ تر و با کیفیت مناسب در آن ها می شود .اگر شما تنک نکنید،درختان با مصرف انرژی بیشتر برای رساندن میوه هایشان نمی توانند برای سال بعد گل تولید کنند. زمان مناسب برای تنک میوه ۲ تا ۳ هفته بعد […]