تمام مطالب برچسب : تهیه بذر گل نیلوفر
نحوه ی جمع آوری بذرهای گل نیلوفر Morning Glory

نحوه ی جمع آوری بذرهای گل نیلوفر Morning Glory

گل نیلوفر ( MORNING GLORY ) یکی از گیاهان محبوب باغچه ها و فضاهای سبز است که به واسطه سازگاری زیاد و گلهای زیبای خود در مناطق گرمسیری کاشته می شود. گل های نیلوفر شیپوری شکل و به رنگهای صورتی، ارغوانی یا بنفش ممکن است باشند. کاشت نیلوفر در امتداد حصارها و فنسها منظره زیبایی ایجاد میکند چرا که شاخه های نرم و رونده آن از حصار یا فنس گرفته و بالا میروند و دور آن می پیچند. این گیاه رونده سریع الرشد میتواند به طول ۳ متر برسد و اغلب تمامی فنس را بپوشانند. نیلوفر در اوایل بهار کاشته می شود. معمولا کاشت آن از بذر صورت میگیرد. گیاه نیلوفر اغلب سال های متوالی کاشته می شوند. به علت […]