تمام مطالب برچسب : تهیه کود بیولوژیک در خانه
معرفی فواید ورمی کمپوست (کود کرمی) در کشاورزی

معرفی فواید ورمی کمپوست (کود کرمی) در کشاورزی

ورمی کمپوست ( Vermicompost ) یا ورمی کالچر ( Vermiculture ) به فرآیند استفاده از کرم ها برای تجزیه مواد زاید و تبدیل آنها به کمپوست گفته می شود. نیازی نیست کرمها را راضی به همکاری کنید! آنها این کار را با رضایت و اشتیاق برای شما انجام می دهند. به راحتی میتوانید در خانه خود نیز ورمی کمپوست درست کنید و تنها چیزی که برای این کار لازم دارید اضافات مواد غذایی، کاغذ خرد شده و مواد آلی دیگر و کرم است. به این ترتیب کرمها این مواد بی استفاده را به مواد مغذی به تبدیل میکنند ( استفاده از موادی که زودتر تجزیه شده و می توانند در خاک مورد استفاده گیرند) نتیجه ی کار شما ورمی کمپوستی […]