تمام مطالب برچسب : تیره شمشاد جنگلی
معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae

معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae

معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae گیاهانی یک پایه ، درختچه ای ، بوته ای ; برگ های کامل ، همیشه سبز ، چرمی ، براق ، لبه صاف و بدون دندانه ، گل ها منظم ، تک جنس ،گل های نر با پرچم های  زرد رنگ ، گل ماده را احاطه کرده است ، دارای کاسبرگ ، فاقد گلبرگ ، تخمدان دو برچه ای ، میوه کپسول و با سه شکاف طولی باز می شود ،  تنها جنس این تیره در ایران Buxus است شمشاد خزری . Buxus hyrcana pojark که نام انگلیسی آن  Box tree است درختچه ای همیشه سبز (نام قدیم آن Sempervirens اشاده به برگ های بادوام  و همیشه سبز این گیاه دارد ) یک […]