تمام مطالب برچسب : جاروعک لیموترش
شناسایی بیماری جاروک لیموآب(لیموترش، مرکبات) و مبارزه با آن

شناسایی بیماری جاروک لیموآب(لیموترش، مرکبات) و مبارزه با آن

جاروک لیموآب که عامل آن نوعی فیتوپلاسماست، یکی از بیماریهای بسیار زیان آور درختان لیمو آب است. این بیماری اولین بار در دهه ۱۹۷۰ در سواحل شمالی سلطان نشین غمان دیده شد، شده است. دامنه انتشار آن در سال ۱۹۸۹ به امارات متحده عربی رسید و اخیرا از هندوستان هم گزارش شده است در ایران در سال ۱۳۷۶ جاروک لیموآب از استان سیستان و بلوچستان و سپس از استان هرمزگان نیز گزارش شد (تیمر و دیگران، ۱۳۸۵، صالحی و دیگران، ۱۳۷۹). جاروک لیموآب، بیماری خطر آفرین و زیان آوری است. این بیماری مشمول نظارت و قرنطینه داخلی است و ریشه کنی آن از راه انهدام درختان بیمار در دستور کار سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد. از بین گونه های […]