تمام مطالب برچسب : جا به جایی درختان بزرگ
نحوه جابه جا کردن کامل درختان بزرگ

نحوه جابه جا کردن کامل درختان بزرگ

نحوه جابه جا کردن کامل درختان بزرگ در اوایل فصل پاییز که هنوز درخت به خواب زمستانی نرفته است دایره ای به قطر یک سوم قطر درخت رسم کنید،شیاری به عرض ۳۰ و عمق ۶۰ سانتیمتر حفر کنید.شاخه های درخت را با طناب یا نوار پلاستیکی به دور درخت جمع کنید و گره بزنید. در شیار استیاده و خاک برداری را شروع کنید .هرچه پیشروی می کنید ریشه های مویین بیشتر مشاهده می گردند با نهایت دقت در حفظ آنها کوشا باشید.خاک ها را به بیرون بریزید. ریشه های ضخیم را با قیچی و بیل قطع کنید و هرچه پایین تر می روید مخروطی تر به طرف داخل حرکت کنید تا بهتر بتوانید درخت را از خاک نجات دهید. به […]