تمام مطالب برچسب : جذب حشرات مفید به مزرعه
کنترل بیولوژیک : نحوه جذب حشرات مفید به مزرعه و گیاهان

کنترل بیولوژیک : نحوه جذب حشرات مفید به مزرعه و گیاهان

در علوم کشاورزی روز، همه متخصصان سرتاسر دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین روش مقابله با آفت زدگی و بیماریهای گیاهی، روشهای طبیعی و ارگانیک است چرا که استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن بیماریها و آفتها نتیجه ای به جز مواجهه با هجوم گسترده در آفات و بیماریها و از طرفی زیان بخش بودن محصولات کشاورزی و باغی به دنبال ندارد. حال باید این نکته را نیز دانست که آفتکش های شیمایی را تنها زمانی باید استفاده کرد که جمعیت آفت بسیار بالا و در حال طغیان باشد و یا برای مبارزه بیولوژیک دیر شده است. یکی از بهترین روش های طبیعی مقابله با آفت زدگی، استفاده از حشرات مفیدی است که دشمن آفت ها […]