تمام مطالب برچسب : دارخور سیب
بیماری دارخور درختان سیب (شانکر لوکوستومایی) و مبارزه با آن

بیماری دارخور درختان سیب (شانکر لوکوستومایی) و مبارزه با آن

بیماری دارخور درختان سیب دارخور درختان سیب، به این بیماری شانکر لوکوستومایی و شانکر سیتوسپورایی هم گفته می شود. بیماری دارخور درختان سیب در بیشتر مناطق سیب خیز وجود دارد.در ایران در باغهای سیب واقع در کوهپایه ها و مناطق سردسیر شایع است. خسارت بیماری بسیار زیاد بوده و تا حدود ۶۰ درصد از درختان سیب یک منطقه را می تواند آسیب بزند.   نشانه های بیماری بارزترین نشانه بیماری پیدایش شانکر روی تنه و شاخه درخت مبتلا است. ابتدا پوست شاخه ها در محل عفونت نرم شده، نشست می کنند و رنگ آن ها تیره می شود. به تدریج این لکه ها بزرگتر شده و نشست بافت در محل آن ها بیشتر، رنگ آنها قهوه ای و پوست در […]