تمام مطالب برچسب : درختان مقاوم به سرما
معرفی درختان و درختچه های مقاوم به سرما و یخبندان

معرفی درختان و درختچه های مقاوم به سرما و یخبندان

نحوه ی کاشت توی مقاومت به سرما خیلی مهم است ، باید اول سوراخ رو عمیق بکنید تا نیم متر کنده بشه با قلم و چکش سطح زیر و سفت خاک سوراخ سوراخ بشه تا ریشه بتونه به فعالیت خودش ادامه دهد و رشد کند و بتونه زنده بمونه و مقاومت به سرما رو ببره بالا ، اگه خاک سفت باشه و اگر شما در کندن تنبلی کنید ، شک نکنید سرما میزنه اون گیاه مربوطه رو ! تازه بعد از حفر نیم متر چاله ، باید خاکش رو با خاک نرم و کود گاوی پوسیده جایگزین کنید و دورش باید تشتک درست کنید تا آب خارج نشه و خاک با طوقه درخت تماس نداشته باشه بعدش هم با اسیدهیومیک آبیاری سنگین کنید.