تمام مطالب برچسب : راهنمای شناسایی بیماری های ویروسی گوجه فرنگی
کنترل و شناسایی بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)

کنترل و شناسایی بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) متعلق به جنس Tospovirus از خانواده Bunyaviridae است. TSWVسبب بیماری در محصولات مهم در ۳۵ خانواده گیاهی می شود این دامنه وسیع میزبانی شامل گیاهان زراعی ، علف های هرز و گیاهان زینتی است که در بین ویروس های آلوده کننده گیاهی قابل توجه است . این ویروس در طبیعت بوسیله چند گونه تریپس منتقل می شود . مشخصات بیماری ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی ، به جای برگ یا ساقه ابتدا در داخل گوجه فرنگی خود را نمایان می‌سازد. این بیماری در کوجه فرنگی ها با حلقه‌های زرد یا قهوه‌ای که به تدریج به پوسیدگی سیاه تبدیل می‌شود، مشخص می‌گردد. پوسیدگی بیشتر در ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد که گوجه فرنگی به گیاه […]