تمام مطالب برچسب : روش مبارزه با بیماری شانکر پوستی گردو
بیماری شانکر پوستی گردو و نحوه مبارزه با آن

بیماری شانکر پوستی گردو و نحوه مبارزه با آن

در ایران، این بیماری ابتدا در زاغمرز( نکا) و ساری توسط رحیمیان در سال ۱۳۶۸ گزارش شد، این بیماری در مناطق مرطوب و پرباران ایران به شدت شیوع دارد و خسارت زیادی به درختان گردو وارد میکند. به این بیماری Walnut bark canker هم گفته میشود نشانه های بیماری نشانه های شانگر پوستی گردو ابتدا به صورت لکه هایی بدون شکل هندسی، به رنگ قهوه ای متمایل به تیره در قسمتهای خارجی پوست تنه و شاخه های اصلی بروز می کنند و پس از مدتی این علایم در سطح اپیدرم پدیدار می شوند. با تراشیدن اپیدرم تنه ها و شاخه های عفونی، قهوه ای شدن بافتهای خارجی پوست کاملا عیان می گردد. در تابستان با پیشروی بیماری، پوست محل لکه […]